Ochrana soukromí

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.contagious.cz je Contagious s.r.o., Náměstí Kinských 601/3, 150 00 Praha 5 – Mala Strana, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 304289, ič: 07626631, která je v souladu se zák. č. 121/2000 sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „provozovatel“). Provozovateli náležejí všechna autorská práva k veškerému obsahu, který provozovatel umísťuje na stránkách www.contagious.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách. Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly. Tato pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek provozovatele. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.contagious.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního jednání, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Informace o zpracování osobních údajů 

Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Při komunikaci s naší společností prostřednictvím těchto webových stránek může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Pro takový případ zde podáváme informaci o podmínkách jejich  zpracování.  Totožnost a kontaktní údaje správce: Contagious s.r.o., Náměstí Kinských 601/3, 150 00 Praha 5 – Mala Strana, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 304289, ič: 07626631. Provozujeme webové stránky www.contagious.cz. Rozsah zpracovávaných údajů záleží na obsahu naší komunikace; obvykle se jedná o jméno, příjmení, E-mailovou adresu či další údaje uváděné uživatelem.  Účely zpracování: obvykle zpracování a odeslání odpovědi uživateli – subjektu údajů.  Právní základ pro zpracování: souhlas (žádost) subjektu údajů, resp.  plnění závazku správce (řádná reakce správce na žádost) dle čl. 6, odst. 1, písm. a), resp. b) uvedeného Nařízení. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: po dobu nezbytně nutnou ke zpracování a odeslání odpovědi uživateli - subjektu údajů.  Poučení subjektu údajů: Bez akceptace této informace nelze správce kontaktovat s uvedením osobních údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.  Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit anebo dopisem i Emailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Cookies

Na těchto webových stránkách pracujeme s cookies. Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit naše webové stránky, provést analýzu vašeho chování, zobrazit vám určitý obsah aj. Více k jednotlivým cookies níže. Jaké typy cookies u nás používáme: Technické, funkční jsou nutné k tomu, abychom vám zobrazili naše webové stránky a ty fungovaly tak, jak mají. Statistické (analytické) nám pomáhají analyzovat, jak fungují naše webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně přizpůsobovat a měnit. Marketingové nám pomáhají po vaší návštěvě přizpůsobit nabídku našich služeb. 

Cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na našem webu, se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování, ostatní cookies nejdéle do odvolání souhlasu, resp. po dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelu, za kterým byly původně získány; marketingové cookies jsou uchovávány maximálně po dobu 12 měsíců od poslední návštěvy našich stránek.

Na základě čeho cookies zpracováváme: S technickými, funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli poskytnout. Analytické a marketingové cookies můžeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu. O tento souhlas Vás žádáme při prvé návštěvě našich stránek, poté jej můžete dodatečně vyslovit anebo naopak odvolat pod odkazem contagious.cz/ochrana soukromí. Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) samostatně. Cookies pro nás zpracovává poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, v souladu se svými podmínkami.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www. contagious.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá provozovatel kontrolu. Pokud uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností. Ohledně změny v politice ochrany osobních dat si provozovatel vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

Chování uživatelů

Při používání těchto stránek uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika, plynoucí uživateli z používání těchto stránek, závisejí zcela na uživateli a provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky. Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelnými, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu. Obsahová stránka prezentace je vytvořena html5, vizuální stránka prezentace využívá css 3.

Doporučená rozšíření prohlížeče

Ve formátu pdf nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe reader, jenž je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe systems, inc.

Contagious informace přímo do vašeho mailu

Přihlaste se k odběru bezplatného newsletteru a získejte týdenní dávku kreativních novinek, marketingových trendů a všech potřebných informací napříč oborem. A navíc nepřijdete ani o naši Kampaň týdne.

Zadáním svého mailu souhlasíte s GDPR.

Zadáním svého mailu souhlasíte s GDPR.

© 2023 Contagious / Ochrana soukromí / vytvořil pixelhouse.cz

Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Marketing
Marketingové nástroje pro Facebook
Facebook
Přijmout
Odmítnout
Analytics
Nástroje pro Google Analytics
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout